Fiets van de Zaak

Een fiets via de zaak? Dat kan! Met gemiddeld 40% belastingvoordeel schaf jij een fiets naar keuze aan!

Mogelijkheden

Fietsleaseplan

Bedrijven die gebruik maken van een mobiliteitspakket voor hun medewerkers, kunnen de fiets opnemen in dat pakket. De fiets wordt daarmee een standaard onderdeel van de arbeidsvoorwaarden, net als het ov-abonnement en de auto van de zaak. Alle werknemers krijgen dus onder gelijke voorwaarden zo’n fiets aangeboden. Als er gebruik wordt gemaakt van een mobiliteitspakket is er geen reiskostenvergoeding meer.

Meer informatie

De werkkostenregeling

Werkgevers mogen 1,7% van de loonsom tot € 400.000 plus 1,2% van de rest van de fiscale loonsom besteden aan belastingvrije extra’s, waaronder een fiets. Als u als werkgever voor deze mogelijkheid kiest, gaat de fiets dus concurreren met bedrijfsuitjes, mobiele telefoons en kerstpakketten. Wellicht helpt het dan om een fietsreglement vast te stellen, waarin wordt bepaald welke werknemers wel recht hebben op een fiets en welke niet.

Verstrekken

Als u de fiets verstrekt, wordt de werknemer eigenaar van de fiets. Dit looncomponent kan worden opgenomen in de werkkostenregeling. Hierbij kan mogelijk gebruik worden gemaakt van de fiscale vrije ruimte, zodat de aanschafwaarde van een fiets voor de werknemer onbelast kan blijven. Bij het cafetariamodel is het ook mogelijk om brutoloon, een vakantie- of een eindejaarsuitkering in te ruilen voor een fiets.

Lening

Als de fiets niet in de vrije ruimte past, kunt u ook een (renteloze) lening voor de aanschaf van een fiets aanbieden. Alleen het rentevoordeel is onbelast en gaat niet ten koste van de vrije ruimte voor een werknemer.

Meer informatie

Fiets vergoeden

De vergoeding van de fiets is principe belast loon, tenzij u ervoor kiest om de vergoeding aan te wijzen als eindheffingsloon. Dan komt u weer terug bij de werkkostenregeling.

Wat moet u kiezen?

Kiest u voor een van deze alternatieven? Weet dan dat de btw-aftrek van een fiets beperkt is. U mag tot een bedrag van 749 euro btw aftrekken. Bovendien blijft de werkgever eigenaar van de fiets. Daar hoort (waarschijnlijk) ook een onderhoudsverplichting en een verzekering bij.

Wanneer een werknemer kiest voor een fiets van de zaak met bijtelling, kunnen zij geen aanspraak meer maken op de netto reiskostenvergoeding voor de dagen dat ze op de fiets naar het werk komen. Alleen als zij met een auto of het ov komen is dat nog wel mogelijk, mits ze dat bijhouden.

Veel werknemers rekenen de reiskostenvergoeding die ze voor de fiets krijgen tot hun inkomen, dat zullen ze niet zomaar willen opgeven. In die gevallen kunnen de alternatieven uitkomst bieden.

Contact met onze adviseur